Bij overlijden

Als een huurder overlijdt, moet dat aan Ymere worden doorgegeven. We passen het huurcontract dan aan. U heeft altijd het uittreksel van overlijdensakte nodig.

Huurcontract aanpassen 

Bij 2 huurders

Als de ene huurder komt te overlijden, bekijkt Ymere of de andere huurder in de woning kan blijven wonen. Dat kan bijna altijd. Een uitzondering is bijvoorbeeld een MIVA-woning speciaal voor een huurder met een handicap.

Bij een huurder en een medebewoner

Als een medebewoner overlijdt, hoeft u dat niet aan Ymere door te geven.

Als de huurder overlijdt, kan alleen een medebewoner die partner van de huurder was het huurcontract overnemen. De medebewoner moet wel minstens 2 jaar in de woning wonen en als partner een huishouding hebben gedeeld met de huurder.

Inwonende kinderen

Ymere kan maatwerk toepassen:

  • voor achterblijvende volwassen inwonende kinderen, die al vanaf hun geboorte in de huurwoning hebben gewoond
  • voor achterblijvende volwassen inwonende kinderen, die voor langdurige mantelzorg naar het ouderlijk huis zijn verhuisd én hun sociale huurwoning hebben opgegeven

Voor de voorwaarden en regels neemt u contact op met ons op.

Opzeggen door nabestaanden

Als u een nabestaande bent van een huurder, kunt u de huur opzeggen.

  • U mag elke dag van de maand opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste of eerste dag van de maand. De laatste dag moet wel een werkdag zijn.
  • De opzegtermijn is minstens 1 maand
  • Het huurcontract  eindigt automatisch ('van rechtswege') na de tweede volle maand na het overlijden.
  • De huur moet betaald worden tot en met de laatste dag van de huurovereenkomst. Het kan zijn dat de huur voor de hele maand al is afgeschreven. Ymere betaalt dan terug voor de dagen dat er niet meer wordt gehuurd. We maken het bedrag over na de eindafrekening. De eindafrekening krijgt u als nabestaande binnen 6 weken na de laatste dag van de huurovereenkomst.
  • Bij de voorinspectie geeft u de het uittreksel van overlijdensakte aan de woonmakelaar. Als we nog geen handtekening van u hebben, vragen we die dan van u.
  • Op de laatste dag van de huur is de eindinspectie in de woning. Dan levert u ook de sleutels in.